Den eneste Copper alloy sko i verden som er EPA godkendt.(Environmental Protection Angency).

Metal spån fra en Copper alloy sko, hvor det klart ses at Copper og jern er smeltet sammen og at sko/søm ikke kun er belagt med copper.

Eksempel 1 på, løs/hul væg, white line disease hvor copper alloy skoen kan være med til at dræbe bakterie tilstanden.

Eksempel 2 på, løs/hul væg, white line disease hvor copper alloy skoen kan være med til at dræbe bakterie tilstanden.

Eksempel 3 på, løs/hul væg, white line disease hvor copper alloy skoen kan være med til at dræbe bakterie tilstanden.

Her ses tydeligt hvordan copper alloy skoen har afgivet farve i form af copper som er trukket ind i hoven.

Andet eksempel på hvordan copper alloy skoen har afgivet farve i form af copper som er trukket ind i hoven.

Det er vigtigt at der bruges almindelige jern søm ved påsætning af copper alloy skoen, da dette gør at processen som skaber copper salt igangsættes , dette ses ved misfarvningen bag på skoen.

Det er vigtigt at der bruges almindelige jern søm ved påsætning af copper alloy skoen, da dette gør at processen som skaber copper salt igangsættes , dette ses ved misfarvningen bag på skoen.